Przetargi

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń w Domu Studenckim Nawojka, położonym przy ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków, dla Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK, w Krakowie.

Nr sprawy: CRZP/UJ/386/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 27 października 2016 r. do godziny 9:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaczone pliki:


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 CZERWCA 2016 roku

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla realizacji robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z dostawą i wymianą trzech urządzeń dźwigowych w Domach Studenckich Żaczek i Piast, dla Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK, zlokalizowanych odpowiednio przy al. 3 Maja 5 i ul. Piastowskiej 47 w Krakowie.

Nr sprawy: CRZP/UJ/284i285/2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 lipca 2016 r. do godziny 9:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaczone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przetarg na remont Nowego Żaczka.

PLIKI DO POBRANIA


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2015 ROKU

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót remontowych w zakresie wykonania remontu w Domu Studenckim Nowy Żaczek, położonym przy al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków, zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem i rysunkami.

Nr sprawy: CRZP/UJ/448/2015
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.12.2015 r., godz.9:00

PLIKI DO POBRANIA


05.02.2016


Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2014 roku

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania remontu w Domu Studenckim /Piast/, położonym przy ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem.

PLIKI DO POBRANIA


Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 roku

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania remontu w Domu Studenckim Piast, położonym przy ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem i rysunkami.


Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2013 roku

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania remontu w Domu Studenckim /Nawojka/ (skrzydła zachodnie i wschodnie), położonym przy ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem.

PLIKI DO POBRANIA


Ogłoszenie z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie elewacji i poszycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz instalacją odgromową w Domu Studenckim /Bydgoska/ - blok B położonym przy ul. Bydgoskiej 19 Blok B, 30-056 Kraków


Ogłoszenie z dnia 5 czerwca 2012 roku

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń i instalacji zlokalizowanych na czterech kondygnacjach w Domu Studenckim "bydgoska" - blok C położonym przy ul. Bydgoskiej 19 Blok C, 30-056 Kraków - II etap wraz z remontem poszycia dachowego i elewacji oraz montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych PLIKI DO POBRANIA PRZEDMIAR http://licznasiebie.bratniak.krakow.pl/przetargbratniak/DS_BYDGOSKA_II_etap_przedmiar.pdf PROJEKT BUDOWLANY http://licznasiebie.bratniak.krakow.pl/przetargbratniak/Projekt_budowlany.rar INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU http://licznasiebie.bratniak.krakow.pl/przetargbratniak/Instalacja_sygnalizacji_pozaru1.rar RZUTY POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI Z ZAZNACZENIEM ZAKRESU REMONTU http://licznasiebie.bratniak.krakow.pl/przetargbratniak/Zakres_remontu_pdf.rar


Ogłoszenie z dnia 20 lutego 2012 roku

Wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie remontu DS Bydgoska - blok C w Krakowie


Ogłoszenie z dnia 21 czerwiec 2011 roku

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń i instalacji zlokalizowanych na pięciu kondygnacjach w Domu Studenckim "Bydgoska" - blok C położonym przy ul. Bydgoskiej 19 Blok C, 30-056 Kraków - I etap Pliki do pobrania PRZEDMIAR Przemiar PROJEKT BUDOWLANY Projekt_budowlany INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU Instalacja_sygnalizacji_pozaru


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 SIERPNIA 2010

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie w Domu Studenckim /Piast/, położonym przy ul. Piastowskiej 47, 30-067 Kraków, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem.


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 MAJA 2010 rok

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania V etapu remontu w Domu Studenckim "Żaczek", położonym przy Al.3 Maja 5, 30-063 Kraków, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem. Zakres podstawowych prac i czynności obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych w 51 pokojach mieszkalnych na pięciu kondygnacjach, korytarzach i pomieszczeniach towarzyszących, a także wymianę drzwi i ścianek przeciwpożarowych na korytarzach i wydzielających klatki schodowe oraz realizację zaleceń ppoż. w tej materii, jak i realizację czynności wynikających z obowiązków gwarancyjnych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producentów lub z zakresem i formą wynikającą z obowiązujących przepisami prawa.


Ogłoszenie z dnia 15 maja 2009 roku

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania IV etapu remontu w Domu Studenckim ?Żaczek?, położonym przy Al.3 Maja 5, 30-063 Kraków, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem. Zakres podstawowych prac i czynności obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych w 85 pokojach mieszkalnych na pięciu kondygnacjach, korytarzach i pomieszczeniach towarzyszących, a także wymianę pionów w pomieszczeniach baru (pierwsze piętro) i stołówki studenckiej (parter i piwnice), oraz realizację czynności wynikających z przeglądów i konserwacji w okresie gwarancyjnym zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producentów lub z zakresem i formą wynikającą z obowiązujących przepisami prawa.


Ogłoszenie z dnia 22 października 2008 roku

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie demontażu starych okien oraz zakupu, dostawy i montażu nowych okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnetrznymi w DS "Bydgoska" w Krakowie


Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2008 roku

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania III etapu remontu polegającego na realizacji prac budowlanych w 56 pokojach mieszkalnych na czterech kondygancjach, kuchniach, korytarzach i szybie windowym, obniżenie dwóch szybów windowych z czterech stacji do dwóch, a także wymiana pionów w pomieszczeniach batu (pierwsze pietro) i stołowki studenckiej (parter i piwnice) oraz wymiana rozdzielni zasilającej budynek w Domu Studenckim "Żaczek" położonym przy al. 3 Maja 5 w Krakowie


Ogłoszenie z dnia 5 marca 2008 roku

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu w DS "Bydgoska", blok D w Krakowie