Struktura

Pracownicy naukowi:
1. Prof. dr hab. Józef Maciuszek
2. Prof. dr hab. Renata Przybylska - Przewodnicząca Rady Fundacji
3. Prof. dr hab. Stanisław Sroka
4. Prof. dr hab. Jan Tkaczyński
5. Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
6. Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ
7. Dr hab. Piotr Laidler, prof. UJ
8. Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
9. dr Agata Cebera
10. dr Kamil Klonowski – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Przedstawiciele studentów
1. Antoni Chętko
2. Ryszard Feret
3. Katarzyna Jedlińska
4. Michał Pawłowski
5. Konrad Serafin
6. Michał Słota
7. Karolina Wierzba
8. Wawrzyniec Woźniak