Działalność

DOTACJE i ZAPOMOGI Z BUDŻETU FUNDACJI BRATNIAK

Wnioski można składać:

- w Biurze Zarządu Fundacji Bratniak - DS "Piast" ul. Piastowska 47, od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 14.00

- drogą mailową na adres wnioski@bratniak.krakow.pl - skany wypełnionych i podpisanych dokumentów (wnioski przesyłane na inne adresy mailowe nie będą rozpatrywane)

- w trakcie trwania dyżurów - w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.30 - 12.00.

Weryfikacji podlegają tylko wnioski składane na dyżurze i w przypadku stwierdzenia braków mogą być one uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Wnioski o przyznanie zapomogi są weryfikowane i mogą być uzupełniane bez względu na sposób ich składania.

Wszystkie ewentualne pytania dotyczące dotacji i zapomóg prosimy kierować na adresy mailowe:
dotacje@bratniak.krakow.pl
zapomogi@bratniak.krakow.pl

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

ZAPOMOGI
Regulamin przyznawania zapomóg

Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik do wniosku o zapomogę i dotację

DOTACJE
Regulamin przyznawania dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji dla wnioskodawców indywidualnych

Wniosek o przyznanie dotacji dla organizacji i kół naukowych

Lista wymaganych załączników

Załącznik do wniosku o dotację - kosztorys

Załącznik do wniosku o dotację - plan działania

Załącznik do wniosku o dotację - lista uczestników

Załącznik do wniosku o dotację - dane osobowe

Klauzula informacyjna


ŻŁOBEK UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO "ŻACZUŚ"

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „ŻACZUŚ” prowadzony przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” Żłobek „ŻACZUŚ” powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uniwersytet Jagielloński lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Żłobek znajduje się w spokojnej okolicy, oddalonej od ruchliwych ulic, w zielonej okolicy parku, na tyłach Domu Studenckiego Bydgoska 19B. Zarówno przynależący do żłobka ogrodzony teren, plac zabaw, jak i sale zostały objęte całodobowym monitoringiem. Wejście do żłobka zabezpieczone jest domofonem.

Dla wygody rodziców, na terenie żłobka znajduje się wózkownia oraz poczekalnia z przewijakiem pozwalającym na przewinięcie i bezpieczne przebranie najmłodszych dzieci.

Żłobek „ŻACZUŚ” spełnia najwyższe wymagania Sanepidu oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym został wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 7330.2.19.2015. Żłobek jest placówką niepubliczną.

Informacje dotyczące Żłobka znajdują się na stronie www.zaczus.pl

DOFINASOWANIADOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś”
ul. Bydgoska 19B, 30-067 Kraków

DOFINANSOWANIE

62 400,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

62 400,00 zł

Zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opiekiW 2021 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielonej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest według wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnienie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.