Wydarzenia

Postument upamiętniający postać działacza studenckiego Stanisława Pyjasa

Postument upamiętniający postać Stanisława Pyjasa posadowiony został na skwerze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najstarszych domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego "Żaczek". To tu w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku mieszkali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacze opozycji, późniejsi twórcy SKS-u, koledzy i przyjaciele Stanisława Pyjasa.

Koncepcja rzeźby autorstwa dr Dariusza Sitek nawiązuje do najbardziej charakterystycznego portretu Stanisława Pyjasa, który zaistniał w przestrzeni publicznej, przekazie medialnym i świadomości ludzi zaraz po jego tragicznej śmierci w maju 1977 roku w Krakowie. Zdjęcie Pyjasa pochodzi z okresu jego studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i stanowiło swego czasu ikonę młodego opozycjonisty, który zmarł bestialsko pobity przez Służbę Bezpieczeństwa. Charakterystyczny czarno - biały portret wkomponowany został w kształt bramy z łukiem. Brama, jako symbol przejścia, w tym wypadku odnosi się również do miejsca przy ulicy Szewskiej 7, w którym znaleziono martwego Stanisława Pyjasa. Dodatkowo elementami symbolicznie nawiązującymi do przemocy, jakiej jeszcze za życia poddany był ten młody człowiek, są pionowe, stalowe elementy, jakby więzienne kraty wycięte w taki sposób, że tworzą podobiznę Stanisława Pyjasa.

Z przodu kompozycji, bezpośrednio na betonowej ścieżce zatopione zostały w betonie elementy stalowe, które optycznie utworzyły negatyw portretu. Również w betonie umieszczono napis: "Stanisław Pyjas, student, antykomunistyczny opozycjonista, ur. 4.08.1953 został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa 7.05.1977 roku. Jego śmierć spowodowała w Krakowie wielotysięczne manifestacje i powołanie Studenckiego Komitetu Solidarności 15.05.1977 roku."

Realizację postumentu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"

MKiDN