Wuj

Pismo Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „WUJ” (Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest miesięcznikiem wydawanym przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak". Jego nakład wynosi 5 tys. egzemplarzy rozdawanych bezpłatnie.
          WUJ ukazuje się nieprzerwanie od 1990 roku, co czyni go tym samym, najstarszym pismem studenckim w Polsce i najważniejszym medium kultury studenckiej Krakowa.
Przez lata zmieniał się skład redakcyjny, na łamach pisma szlifowały pióro kolejne pokolenia dziennikarzy. Zmieniała się szata graficzna jak również nakład pisma, lecz zawsze było ono adresowane do kilkudziesięcznotysięcznej społeczności akademickiej miasta Krakowa.
          Pismo przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów UJ i jako takie porusza głównie tematy związane ze środowiskiem macierzystej uczelni. Posiada szeroko rozwinięty dział informacyjny, w którym zamieszczane są artykuły traktujące o działalności Samorządu Studentów, polityce wewnętrznej oraz działalności UJ na forum międzyuczelnianym. W ramach stałego cyklu na łamach pisma prezentowane są stowarzyszenia i organizacje studenckie oraz kołanaukowe.

W naszych publikacjach poruszamy sprawy związane z życiem i szeroko pojmowaną kulturą studencką. Przy promowaniu wydarzeń kulturalnych pomocą jest dla nas współpraca z Centrum Informacji Kulturalnej oraz akademickim Centrum Kultury „Rotunda”, Studenckim Klubem “Pod Jaszczurami” czy klubem “Żaczek”.

Na łamach Pisma prezentowane są i omawiane godne uwagi wydarzenia kulturalne, przedstawiane repertuary wybranych teatrów oraz kin, promowane ciekawe inicjatywy kulturalne a także polecane miejsca godne uwagi .
          Dzięki ogólnoinformacyjnemu charakterowi pisma, czytaja je chętnie studenci innch uczelni, uczniowie ostatnich lat szkół średnich oraz kadra profesorska.
          W swojej działalności Pismo wielokrotnie obejmowało patronatem prasowym wydarzenia kulturalne o ogólnopolskim chrakterze takich jak Festiwal Piosenki Studenckiej, Przegląd Kabaretów Amatorskich “Paka”, Juvenalia.
Ambicją redaktorów i wydawców “WUJ-a” jest stworzenie pisma, które przekazując niekomercyjne treści, nie tracąc na jakości będzie chętnie czytane przez jak największą część krakowskiej społeczności akademickiej

ODBIORCA:
Odbiorcą Pisma Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „WUJ” są:

 1. społeczność akademicka Krakowa (około 60.000 studentów studiów dziennych i zaocznych)
 2. studenci studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. kandydaci na studia
 4. uczniowie ostatnich klas szkół średnich
 5. kadra naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego

NAKŁAD:
5 tys. egzemplarzy rozdawanych bezpłatnie
Pismo wydawane jest co miesiąc przez cały rok akademicki (październik- czerwiec)

DYSTRYBUCJA:
Kolejne wydania Pisma są dostępne w następujacych punktach:

 1. domy studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaocznych)
 2. domy studenckie Akademii Pedagogicznej, AGH i Collegium Medicum
 3. Wydziały UJ i Collegium Medicum
 4. Kluby studenckie ( Żaczek, Gwarek, Karlik, Jaszczury, Pod Przewiązką, 38, Rotunda)
 5. Teatry: Bagatela, Groteska, Teatr Stu, Teatr Stary, Teatr Słowackiego
 6. Kina: Paradox, Centrum Filmowe Graffiti, Krakowskie Centrum Kinowe ARS
 7. Biblioteki: Naukowa, Akademicka, Językowa, Jagiellońska