Klub Żaczek

KLUB STUDENCKI ŻACZEK

Klub Żaczek powstał w latach 60 i od początku jego historia była związana z życiem studenckim Krakowa. W tym miejscu swoją karierę rozpoczynali m.in. Leszek Długosz, Ewa Demarczyk, Andrzej Sikorowski, Elżbieta Adamiak Jacek Kaczmarski, a lista znanych dziś artystów, którzy debiutowali właśnie w "Żaczku" jest bardzo długa. W latach późniejszych miejsce to było mekką muzyki jazzowej. Niepowtarzalny klimat tworzyli tu m.in. Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzysztof Ścierański czy Boba Jazz Band.

W 1992 roku Fundacja “Bratniak” przejęła w zarząd 4 domy studenckie oraz Klub Żaczek znajdujący się na terenie jednego z nich.

Biorąc pod uwagę spadek znaczenia klubu jako centrum animacji kultury studenckiej Fundacja Bratniak podjęła decyzję o przeprowadzeniu gruntownego remontu pomieszczeń klubowych.

Dzięki pracom remontowym pomieszczenia klubu zostały powiększone o salę dolną (klub może pomieścić 400 osób), przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont klubu możliwy był dzięki pomocy finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak duży nakład środków pozwolił na stworzenie miejsca godnego określenia mianem klubu uniwersyteckiego, gdzie mogą spotykać się nie tylko studenci, ale także pracownicy naukowi.
W dniu 11 maja 2001 roku w przeddzień Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu "Żaczek" . Rozpoczynało ono Tydzień Kultury Studenckiej, w którym wzięli udział m. in. Andrzej Sikorowski, Jacek Kaczmarski, Leszek Długosz, Zbigniew Namysłowski, Jan Pospieszalski i Piotr Bałtroczyk.
       W chwili obecnej w klubie odbywają się liczne imprezy cykliczne takie jak wieczory uniwersytecie, wtorkowe koncerty jazzowe, karaoke, dyskoteki. Na scenie Żaczka stanęli ponownie sławni artyści i zaczynają stawać młodzi utalentowani studenci.
Zamiarem Fundacji było odbudowanie pozycji Klubu Żaczek na rynku artystyczno - kulturalnym Karkowa, ambicją - stworzenie nowego centrum ruchu studencko-artystycznego.